Przestrzenie publiczne

Sprzątanie przestrzeni użytku publicznego

Jakie prace porządkowe wykonuje się w przestrzeniach publicznych? Sprzątanie na terenie parków, ulic i placów to nie tylko grabienie liści i utrzymanie trawników. To również szereg prac wymagających zastosowania specjalistycznych środków i sprzętu. Myjka parowa może z powodzeniem zostać wykorzystana do większości tych zastosowań.

Sprzątanie na przystankach autobusowych, placach zabaw, mycie znaków drogowych czy czyszczenie pomników to tylko niektóre ze zleceń, jakich jesteśmy w stanie się podjąć. Prowadzimy prace niezależnie od dostępu do źródeł prądu i wody, toteż jesteśmy gotowi do pracy w każdej lokalizacji. Świadczymy usługi porządkowe na zlecenie samorządów, organów administracji państwowej oraz instytucji publicznych.

Para jest bardzo skutecznym narzędziem w usuwaniu gumy do żucia i graffiti, mycia ławek, wiat przystankowych, bruku oraz elewacji. Dzięki niej szybko i łatwo poprawić można wygląd przestrzeni miejskich. Może być stosowana w centrach handlowych, budynkach komunalnych, na placach zabaw, do zwalczania chwastów. Ciekawym zastosowaniem pary jest też usuwanie lodu z chodników i ulic. Za pomocą pary możemy czyścić, odmrażać oraz dezynfekować wiele konstrukcji i powierzchni użyteczności publicznych takich jak barierki, pomniki, znaki drogowe itp. Korzyści z czyszczenia za pomocą pary to dokładne, dogłębne oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie powierzchni, brak ścieków oraz znaczne zmniejszenie zużycia wody i detergentów.